Každý, kto sa snaží presadiť v online priestore vie, že digitálny svet ponúka širokú škálu možností, ako dostať svoj biznis, či produkt na oči zákazníkom. E-mail marketing je síce šikovným nástrojom, no nie každý vie, ako ho správne zaradiť medzi svoje aktivity.

Kombinácia spamových filtrov a propagačných podmienok, či nezáujem odberateľov môže výrazne ovplyvniť efektivitu kampane. Ako zistiť, že reklamné posolstvo dorazí do správnych rúk, a splní svoj účel?

Najprv cieľová skupina, potom obsah

Pred tým, ako pôjdete s kožou na trh, by ste mali poznať, kto je váš ideálny zákazník, kde sa najčastejšie pohybuje, čo má rád a čo potrebuje. Na základe toho mu môžete doručiť kvalitný a interaktívny obsah. Avšak aj ten najlepší content môže vyjsť nazmar, ak sa nedostane k správnym ľuďom. V prípade e-mailovej kampane je preto testovanie a triedenie aktívnych kontaktov prakticky najdôležitejším krokom k želanému výsledku.

Niečo nie je v poriadku

Emailová kampaň beží, no spätná väzba je minimálna. Problém môže byť na viacerých miestach. Okrem zlého načasovania, alebo nedostatočne atraktívneho predmetu e-mailu môže byť jednou z prvých príčin nízkeho Openrate aj neaktuálna databáza kontaktov. Ak e-maily prichádzajú do rúk ľuďom, ktorí o vás stratili záujem, výsledná efektivita kampane automaticky klesá.

Segmentovanie databázy

Môžeme ovplyvniť počet otvorených e-mailov? Môžeme. Našou pomôckou je odosielanie jedného testovacieho e-mailu, na základe ktorého je možné rozdeliť databázu na segmenty. Takto môžeme efektívnejšie pracovať s konkrétnymi používateľmi – tí, ktorí e-maily otvárajú a tí, ktorí nie. S aktuálnymi informáciami o databáze kontaktov vieme jednoduchšie odhadnúť, ako budú jednotlivé segmenty reagovať na follow up e-maily.

EMA to spraví za vás

E-mail marketing automation môže znieť strašidelne, avšak opak je pravdou. Potenciál tohto marketingového online nástroja umožňuje odosielať efektívne emaily nastavené tak, aby spĺňali potreby konkrétneho odoberateľa. Ako získame informácie o potrebách zákazníka? EMA úzko spolupracuje aj s iný nástrojom – Google Analytics, ktorý hromadí informácie o aktivite používateľov na vašej stránke. Spolupráca týchto dvoch nástrojov nám pomáha pri zisťovaní miery konverzie e-mail marketingovej kampane.

Automatizované e-maily majú v priemere o 70,5 % vyšší open rate a o 152 % vyšší click-through rate ako klasické newslettre.

V prípade nášho klienta sme po spustení e-mailovej kampane získali Open rate prvého e-mailu 26%, čo nie je málo, no pre nás rozhodne nie dostatočne uspokojivé. S pomocou EMA a ďalšieho testovania sme segmentovali databázu na dve skupiny.

Skupina A, ktorá otvorila prvý mail, je aktívna, preto bol nasledujúci postup jasný. V dostatočnom časovom odstupe sme zasielali follow up e-maily so zaujímavým obsahom. A výsledok? Obsah prvého mailu bol pre odberateľov natoľko atraktívny a kvalitný, že otvárali aj ostatné.

Keďže sme digitálni hrdinovia a nezvykneme sa vzdávať, druhému segmentu, ktorí e-mail neotvoril, sme opätovne poslali intro mail, ale s iným predmetom. Väčšiu časť ľudí z tejto skupiny nový predmet správy zaujal natoľko, že výsledný follow up e-mail ukázal open rate až 58%.

V rámci dvoj-mesačnej kampane sme teda pre klienta po prvom úvodnom e-maili odoslali ešte 15 follow up e-mailov, z čoho 3 s rôznymi predmetmi.

Výsledný priemerný open rate z celej kampane sa nám podarilo zvýšiť z pôvodných 26% na 60%.

Jasné kroky k požadovanému výsledku

S automatizáciou e-mailov je to ako s pavučinou. Začína sa od jedného bodu – e-mailu a podľa reakcií príjemcov sa postupuje vždy v dvoch smeroch. Ak bol e-mail otvorený, na rade je druhý follow up e-mail s ďalším obsahom. Súčasťou databázy sú aj ľudia, ktorých prvotný e-mail dostatočne nezaujal, preto mu nevenovali pozornosť. Tu sa vydávame druhým smerom a pokúšame sa o zmenu ich názoru novým, atraktívnym predmetom e-mailu. Ďalej ostáva len pozorovať, ako sa cieľová skupina zachová.

Samotný e-mail marketing je však oveľa komplexnešia záležitosť ako len odosielanie e-mailov. Pred tým ako sa pustíme do spriadania pavučiny, sa presvedčíme, že máme komplexné informácie o tom, komu, čo, kedy a predovšetkým s akým obsahom chceme sprostredkovať. K odoslaniu prvého e-mailu predchádza dlhý proces analýz akcií cieľovej skupiny, na základe čoho sme schopný vhodne prispôsobiť nielen predmet správy, ale najmä jej obsah, aby bol e-mail pre príjemcu čo najatraktívnejší.

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvní efektivitu kampane je správne poradie a načasovanie odosielania e-mailov a v neposlednej rade i kvalita samotenej databázy. Tú overujeme a “čistíme” prostredníctvom nástroja BriteVerify, ktorý v jednoduchých krokoch dokáže overiť spätnú väzbu kontaktov, čo sa hodí najmä v prípade databáz, ktoré klient dlhšie nevyužíval.

Nastaviť e-mailovú automatizáciu nie je hračka, pokiaľ nie ste digitálnym hrdinom. Ak potrebujete pripraviť e-mail marketingovú kampaň, obráťte sa nás.