01

Zadanie

Vytvoriť atraktívne vizuály vo formáte citypostrov a citylightov pre zvýšenie povedomia o značke Akadémia tanca zameraných na rôzne cieľové skupiny.

02

Riešenie

Pre klienta sme vytvorili sériu moderných vizuálov, vychádzajúcich z potrieb a záujmov jednotlivých cieľových skupín. Všetky vizuály sme funkčne prepojili jednotným textovým prvkom "Tancuj".

Idea

Tanec pomáha ľudom zabudnúť na starosti bežného života, precítiť emóciu, ktorú dokážu vyjadriť pohybom. Deti sú obmedzované miliónmi pravidiel, teenageri školskými povinnosťami, dospelí stresom a starosťami. Vytvorili sme vizuály, ktoré motivujú recipientov hodiť tieto myšlienky za hlavu a jednoducho tancovať.

Máte záujem o naše služby?

Ahojte Hrdinovia,
volám sa
a potrebujem
. Na celú parádu mám
. Najjednoduchšie ma zastihnete emailom na
alebo na čísle
.
PS: O agentúre som sa dozvedel
a už teraz sa teším na