01

Zadanie

Vytvoriť dizajnovo prepracovanú webstránku, ktorá jasne a zrozumiteľne odprezentuje filozofiu slovenskej prepravnej spoločnosti s dôrazom na jej benefity, služby i celkové zázemie. Prepracovať komplexný branding vrátane základného dizajn manuálu v jednotnom vizuálnom štýle. Zohľadniť najmä prehľadnú architektúru webu i jeho responzívnosť, ktorá návštevníka jednoznačne navedie k uskutočneniu želaných krokov.

02

Riešenie

Filozofia spoločnosti CARGOpoint je stavaná na klientoch a ich potrebách. Nasledujúc víziu serióznej a dôveryhodnej spoločnosti sme pripravili prezentačný web na platforme WordPress, kde sme zakomponovali atraktívne animácie a zohľadnili rýchlosť načítania stránky. Vďaka dôslednému copywritingu obsahová náplň webu komunikuje najmä možnosti využitia služieb i výhody zázemia veľkej spoločnosti. Vrámci brand identity sme zvolili jednoduché ale výstižné logo v odtieňoch zlatej a čiernej evokuje prístupnosť a dôveryhodnosť zároveň.

Vizuálny štýl

Jednou z počiatočných úloh vrámci spolupráce so slovenskou dopravnou spoločnosťou CARGOpoint bolo vytvorenie výstižnej a zároveň reprezentatívnej vizuálnej identity. Pre potreby tvorby webovej stánky a dizajn manuálu sme zvolili škálu premyselných odtieňov farieb, ktoré sme použili pri všetkých realizovaných aktiviách. V rámci definovania základných dizajnových častí sme vytvorili aj simplicitné logo či líniové ikony. Klientovi sme poskytli jednotný vizuálny štýl, ktorý slúži ako základný prostriedok pre budovanie pozície v očiach klientov i konkurencie.

Identita

Novú identitu spoločnosti CARGOpoint sme postavili na spojení troch základných elementov ktoré predstavujú služby poskytované klientom. Jednotná vizuálna komunikácia, ktorá prezentuje charakter spoľahlivej a flexibilnej spoločnosti, je prítomná aj v dizajnovom prevedení propagačnej brožúry, vizitiek i logo manuálu.

Logo manuál

Vrámci našich služieb sme pre klienta pripravili aj dizajn manuál, ktorý vykresľuje pravidlá, princípy, povolené a zakázané aplikácie loga spoločnosti CARGOpoint. Jeho súčasťou je aj zadefinovanie typografie a farieb pri prezentácii značky, čím stanovuje jej jasnú pozíciu v očiach konkurencie, zamestnancov i aktuálnych či budúcich klientov.

Webstránka

Vizuálne atraktívny, rýchly a zrozumiteľný web pre dopravnú spoločnosť CARGOpoint sme vytvorili s dôrazom na UX a UI prvky, ktoré umožňujú návštevníkovi ľahko sa orientovať a nájsť to, čo potrebuje. Stránka je do budúcna pripravená pre ďalšie jazykové verzie. Vizuálny štýl korešponduje s celkovou corporate identity, vrátane farieb zvolených v logu. Stránke dominuje kombinácia komplementárnych odtieňov zlatej a čiernej, doplnenej o tzv. biele blank spaces.

Máte záujem o naše služby?

Ahojte Hrdinovia,
volám sa
a potrebujem
. Na celú parádu mám
. Najjednoduchšie ma zastihnete emailom na
alebo na čísle
.
PS: O agentúre som sa dozvedel
a už teraz sa teším na