01

Zadanie

Navrhnúť online riešenie k aktuálne prebiehajúcej kampani značky ČSOB na podporu hypotekárnych úverov s benefitom smarthome na rok zadarmo. Funkčne prepojiť ATL kampaň s digitálom a vytvoriť interaktívnu platformu s cieľom zvýšiť brand awareness a získať kontakty na mladých potenciálnych klientov produktu.

02

Riešenie

Pri návrhu riešenia pre ČSOB banku sme vychádzali z prebiehajúcej ATL kampane, ktorej hlavným posolstvom je: “vďaka hypotéke od ČSOB získate domov, s ktorým ste skvelo zohratí”. Na tomto základe sme vytvorili interaktívnu microsite, prostredníctvom ktorej si používatelia môžu skomponovať vlastnú melódiu so zvukov spotrebičov v domácnosti a byť tak so svojim novým domovom skvelo zohratí.

IDEA

Pri návrhu riešenia sme premýšľali ako významovo prepojiť hypotéku, službu smarthome a pocit, ktorý má človek, keď je so svojím novým domovom výborne zohratý. Keďže ide o akýsi druh pokoja a harmónie z bývania vo vlastnom, využili sme fabuláciu a slovo harmónia sme transformovali do hudby, melódie. Práve tú si návštevník microsite môže zložiť zo zvukov spotrebičov a smart zariadení vo svojej novej domácnosti.

MICROSITE

Aj keď navrhnutá microsite odráža identitu značky ČSOB, pôsobí hravým a uvoľneným dojmom. Jej primárnou úlohou je zabaviť používateľa, odovzdať pozitívnu skúsenosť so značkou a získať kontakt, ktorý môže byť neskôr využitý na obchodné aktivity banky.

Dizajn, ktorý povzbudzuje k interakcii

Princíp fungovania microsite je jednoduchý. Používateľ si na interaktívnej vizualizácii domu vykliká jednotlivé spotrebiče a vytvorí si vlastnú melódiu. Tú môže neskôr zdieľať so svojimi priateľmi, čím používatelia vytvárajú harmonické domovy po celom Slovensku.

Súťaž

Používateľ sa zdieľaním melódie zapája do súťaže. Hrá o štýlový bluetooth reproduktor a skvelý smartfón. Navyše šíri myšlienku harmonických domácnosti medzi svojimi priateľmi, čím celý koncept v online prostredí eskaluje.

Vytvorené melódie sa ukladajú do galérie, vďaka ktorej sa používatelia môžu navzájom inšpirovať a vytvárať tak stále nové melódie.

Imidžová online kampaň

Aby sme na Microsite dostali relevantné cieľové skupiny, pripravili sme pre ČSOB okrem microsite aj imidžovú online kampaň. Ako hlavné kanály sme využili sociálne siete Instagram so zatiaľ málo využívanou novinkou Instastories a Facebook na ktorej značka aktívne komunikuje a má relatívne veľkú fanúšikovskú základňu. Ako sekundárny prostriedok nám poslúžil Google Display spolu s Remarketingom pre ľudí, ktorí síce microsite navštívli, ale do súťaže sa zatiaľ nezapojili.

Kreatívnym prístupom s focusom na obchodné ciele sa nám podarilo vytvoriť riešenie, ktoré pozitívne rezonuje v očiach cieľového publika a postupne spĺňa stanovené KPI's.

Máte záujem o naše služby?

Ahojte Hrdinovia,
volám sa
a potrebujem
. Na celú parádu mám
. Najjednoduchšie ma zastihnete emailom na
alebo na čísle
.
PS: O agentúre som sa dozvedel
a už teraz sa teším na