01

Zadanie

Navrhnúť dizajn webovej stránky reprezentujúcej event Diamanty slovenského biznisu. Prehľadne a zároveň interaktívne sprostredkovať komplexné informácie týkajúce sa najmä pravidiel, procesu a histórie udeľovania týchto ocenení. Zohľadniť súlad moderného dizajnu a intuitívneho používateľského rozhrania. Pre podčiarknutie hodnoty a prestíže tohto podujatia vytvoriť komplexnú vizuálnu identitu.

02

Riešenie

Webová stránka aj v najmenších detailoch stelesňuje myšlienku a hodnoty, ktoré prináležia oceneniu Slovenské diamanty. Stránka je realizovaná na platforme WordPress, ktorá nám svojimi funkciami umožňuje spojiť minimalistický dizajn s intuitívnym používateľským rozhraním. Jedinečnosť ocenení vyzdvihuje aj kombinácia bordovej, sivej a bielej. Nápadité spracovanie informačných brožúr v dvoch formátoch podáva celistvé informácie a zároveň dizajnovým prevedením reprezentuje hĺbku myšlienky. V rovnakom duchu sme pripravili aj rollup, pozvánky, inzerciu i save the date.

Dizajn a vizuálne prvky

Vizuálna identita eventu je postavená na haromónii a reprezentatívnosti farieb, písma i celkového dizajnu. Odtiene farieb sme zvolili vzhľdom na ich význam, ked bordová evokuje prestíž a luxus. V rovnakom duchu sa nesie aj samotný event.

Webová stránka

Prestíž, hodnota a úspech. Tieto tri elementy sa stali rozhodujúcim motívom dizajnového spracovania nového webu pre tento event. Súlad technického prevedenia a nenútených animácii prináša zážitok po obsahovej i vizuálnej stránke. Okrem kľúčových poznatkov o Diamantoch slovenského biznisu web obsahuje aj sekciu venovanú aktualitám i podrobnej charakteristike víťazov predošlých ročníkov. Prestíž eventu podčiarkuje aj výber komplementárnych farieb, ktorých kontrast vytvára potrebný priestor pre dôležité informácie.

Vizuálna identita

Vrámci komunikácie hodnoty a zmyslu eventu Slovenské diamanty sme vytvorili aj printové materiály. Informačné brožúry, vo formátoch A4 a A5, prezentujú event partnerom i verejnosti. Okrem brožúr sme pripravili aj pozvánky, roll up, či save the date. Pre všetky tlačoviny sme zvolili simplicitný a čitateľný dizajn v jednotných odtieňoch bordovej, sivej a bielej.

Máte záujem o naše služby?

Ahojte Hrdinovia,
volám sa
a potrebujem
. Na celú parádu mám
. Najjednoduchšie ma zastihnete emailom na
alebo na čísle
.
PS: O agentúre som sa dozvedel
a už teraz sa teším na