01

Zadanie

Navrhnúť naming a vizuál kampane na podporu bezpečnej zálohy dát pre firmy. Zabezpečiť komplexnú exekutívu a podrobný reporting k PPC kampaniam. Získať relevantné leady pre obchodných zástupcov spoločnosti exe, a.s.

02

Riešenie

Pre úspešnú komunikáciu produktu sme navrhli názov služby (exe SafeSpace), stratégiu distribúcie reklám, nastavenie a optimalizáciu online marketingových aktivít spolu s interaktívnym videom a celou radou vizuálov. Počas kampane sme získali cenné leady, ktoré slúžili ako podklad k obchodným aktivitám klienta.

Idea

Záloha dát predstavuje povinnú súčasť činnosti prakticky každej spoločnosti. Nie všetky firmy však využívajú moderné úložisko v cloude. V kampani na podporu služby exe SafeSpace sme preto kládli dôraz najmä na sprostredkovanie informácií o detailných benefitoch cloudu. Výsledkom kampane sú získané leady a veľká vizibilita značky naprieč slovenským internetom.

Animované video

Pravdepodobne najefektívnejším spôsobom na šírenie povedomia o značke v online prostredí je Youtube InStream reklama. Práve z dôvodu jej širokej pôsobnosti a optimálnym nákladom sme sa rozhodli pre jej použitie aj v kampani exe SafeSpace. Vytvorili sme jednoduché animované video prezentujúce najväčšie benefity služby. Video sme následne použili aj v komunikácii na sociálnych sieťach.

Newsletter

Po získaní emailu je nutné s užívateľom nadviazať komunikáciu (follow up) a nenechať kontakt "vychladnúť". Pre lepšie výsledky a zefektívnenie procesu sme vytvorili mapu akcií tzv. emailovú automatizáciu, ktorá nám pomohla systematicky pracovať s kontaktom od získania leadu až po cieľovú konverziu.

PPC reklama

Na podporu dosiahnutia stanovených KPI's sme využili aj štandardné PPC formáty v reklamnej sieti Google a Facebook. Obe aktivity sme podporili A/B testingom bannerov aj vstupnej stránky (landing page).

Microsite

Pre úspešnú PPC kampaň a zvýšenie konverzného pomeru reklám je potrebné užívateľa vždy smerovať na stránku, ktorá mu ponúkne možnosť vyskúšať alebo objednať službu/produkt. V kampani na podporu služby exe SafeSpace sme preto vytvorili interaktívnu mikrostránku, na ktorej si užívatelia mohli otestovať bezpečnosť svojej firemnej zálohy. My sme získali cenné leady, zákazníci spätnú väzbu. Win Win pre obe strany.

Máte záujem o naše služby?

Ahojte Hrdinovia,
volám sa
a potrebujem
. Na celú parádu mám
. Najjednoduchšie ma zastihnete emailom na
alebo na čísle
.
PS: O agentúre som sa dozvedel
a už teraz sa teším na