01

Zadanie

Vytvoriť a naprogramovať nový web s dôrazom na hodnoty značky Hyza. Pri tvorbe dizajnu sa zamerať na klasické slovenské motívy v kombinácii s modernými prvkami. Dbať predovšetkým na dostupnosť a prehľadnosť informácií a jednoduché ovládanie webu.

02

Riešenie

Pri tvorbe nového webu dizajnu pre značku Hyza sme sa zamerali na spojenie tradície a moderných prvkov. Vsadili sme na kombináciu korporátnych farieb, jednoduchých ikon a autentických produktových fotografií. Nové prvky sme vniesli aj do technického prevedenia webstránky, ktorá dokáže automaticky meniť obsah či zobrazovať produkty v závislosti od typu sezóny, čím sa značka dostala k návštevníkom ešte bližšie.

Webstránka

Dôležitými piliermi pri vytváraní novej webovej stránky pre značku Hyza sa stali čistý dizajn a jednoduchá použiteľnosť. Z pohľadu dizajnu sme stavili na jednoduché líniové ikony, originálne produktové fotografie a kombináciu notoricky známych korporátnych farieb.

Technické riešenie

V rámci technického riešenia sme kládli dôraz najmä na zjednodušenie použiteľnosti prehliadania produktov či získania kontaktu na obchodných zástupcov. Rovnako intenzívne sme zapracovali aj na použiteľnosti z pohľadu administrátorského prostredia a obsluhy webstránky zo strany klienta.

Funkcionality

Administrátorské rozhranie webstránky je prístupné pre viacerých používateľov. Každá zmena je zapísaná do ActivityLogu, vďaka čomu má hlavný administrátor prehľad o všetkých úpravách, realizovaných ostatnými používateľmi. Pre kritické zmeny sme na webstránke nastavili aj e-mailové notifikácie, ktoré sú odosielané hlavnému administrátorovi v momente, keď je zmena uskutočnená.

Personalizácia obsahu

Vďaka súborom cookies dokáže web pri opakovanej návšteve používateľa inteligentne zobrazovať relevantný obsah na mieru. Navyše sme do webstránky implementovali aj funkciu automatického prispôsobovania obsahu podľa rôznych období v roku, a to na základe zadefinovanej dĺžky trvania konkrétneho obdobia a aktuálneho dátumu. Pri tejto funkcionalite sme však neostali, a pripravili aj automatické zobrazovanie produktov podľa sezóny priamo na home page.

Kontakty podľa geolokácie

V snahe priblížiť značku bližšie k zákazníkom sme implementovali aj rozsiahle zobrazovanie obchodných zástupcov podľa geolokácie. Mapa Slovenska, v sekcii produkty tak po kliknutí na konkrétny okres zobrazí kompletný zoznam príslušných obchodných zástupcov, pričom umožňuje používateľovi odoslať kontaktný formulár priamo na vybranú e-mailovú adresu.

Automatizácia newslettrového formulára

Okrem personalizácie obsahu webstránky sme vytvorili aj inteligentný newslettrový formulár. S cieľom vytvoriť štruktúrovanú databázu e-mailových kontaktov rozdelených do troch nosných tém obsahuje formulár konkrétne body záujmu používateľa. Týmto spôsobom dokážeme pripravovať efektívne newslettre s personalizovaným obsahom podľa bodov záujmu prihláseného, a to úplne automaticky a v reálnom čase.

Máte záujem o naše služby?

Ahojte Hrdinovia,
volám sa
a potrebujem
. Na celú parádu mám
. Najjednoduchšie ma zastihnete emailom na
alebo na čísle
.
PS: O agentúre som sa dozvedel
a už teraz sa teším na