01

Zadanie

Pre slovenský e-shop s dekoratívnou kozmetikou vytvoriť komplexnú e-mailovú stratégiu, ktorá osloví aktuálne i potenciálne zákazníčky novým a atraktívnym spôsobom. Zamerať sa predovšetkým na zväčšenie databázy e-mailových kontaktov s ohľadom na výšku nákladov a návratnosť investícií (ROI).

02

Riešenie

V súlade s víziou e-shopu - byť svojim zákazníčkam čo najbližšie, sme navrhli efektívny spôsob, ako vytvoriť ich vlastnú lead generation. Vytvorili sme pop-up na stránke, ktorý po zadaní e-mailovej adresy odmení návštevníka darčekom k objednávke. Po prihlásení cez pop-up sme nastavili e-mailovú automatizáciu s dvoma po sebe odosielanými e-mailami. Následná analýza získaných dát ukáže nákupnú aktivitu nových používateľov, ktorých sme získali prostredníctvom pop-upu.

Krasotika

Online e-shop s víziou priniesť slovenským ženám to najlepšie zo svetovej dekoratívnej kozmetiky. Najvyšším cieľom je spokojnosť zákazníčok, aj preto sú všetky produkty osobne testované. Krasotika.sk prináša prvotriedny a široký výber produktov na líčenie, starostlivosť o pokožku, či kozmetické príslušenstvo rôzneho druhu.

Pop up

Pred spustením e-mailovej automatizácie sme na web umiestnili pop-up s cieľom získať e-mailový kontakt od návštevníka výmenou za darček k objednávke. Testovaním sme zistili, že najefektívnejšie je zobraziť pop-up užívateľom, ktorí na stránke strávia viac ako 50 sekúnd. Takýmto spôsobom pop-up získal za rok 2017 viac ako 5 000 nových kontaktov. Kde výsledný pomer medzi zobrazením pop-upu a zadaním e-mailovej adresy bol 6,72%.

E-mailová automatizácia

S cieľom dosiahnúť čo najvyšší ROI sme po prihlásení do pop-upu nastavili e-mailovú automatizáciu. Zasielali sme 2 e-maily. Prvý e-mail s darčekom sme odoslali automaticky po prihlásení. S odstupom 12 hodín sme zaslali druhý e-mail s informáciou, že trvácnosť darčeku je časovo limitovaná. Tento e-mail však nebol odoslaný zákazníkom, ktorí svoj darček už uplatnili.

Google Analytics

Z pohľadu dát z Google Analytics môžeme povedať, že z hľadiska predaja bol prvý e-mail v automatizácii najefektívnejším - za rok 2017 priniesol najväčší zisk. Jeho celkový open rate bol až 56% a click rate 15%, z čoho vyplýva, že podiel tohto e-mailu na celkovom obrate z e-mail marketingu je necelých 15%. Druhý e-mail, s výsledným open rate 29% a click rate 3,5%, sa na celkovom príjme z e-mail marketingu podieľal 3%.

Výsledkom analýzy dát z Google Analytics vieme určiť výšku celkového príjmu z e-mail marketingu za konkrétny rok. Okrem toho vieme určiť aj výsledný počet nových kontaktov, ktoré sme získali a ktoré zároveň uskutočnili nákup vďaka darčeku z pop-upu. Okrem toho nám spomínané dáta ukážu aj informácie o nákupnej aktivite všetkých návštevníkov webu za rok 2017.

Máte záujem o naše služby?

Ahojte Hrdinovia,
volám sa
a potrebujem
. Na celú parádu mám
. Najjednoduchšie ma zastihnete emailom na
alebo na čísle
.
PS: O agentúre som sa dozvedel
a už teraz sa teším na