01

Zadanie

Navrhnúť atraktívny obalový dizajn pre produktovú radu bazénovej, technickej a potravinárskej soli. Vytvoriť jednotnú dizajnovú líniu, ktorá na prvý pohľad stotožní produkty značky Feast.

02

Riešenie

So spoločnosťou Feast spolupracujeme už niekoľko rokov, preto nás neprekvapila požiadavka zadefinovať vizuálny štýl značky nielen online a offline komunikácie, ale aj na samotných obaloch produktov. Dizajn funkčne prepája všetky produkty a dáva každému z nich svoj vlastný osobitý charakter.

Funkčný dizajn

Pri návrhu obalov sme vychádzali z predpokladu nižšej kvality tlače a možnosti opotrebenia produktu skladovaním na paletách a vo vlhšom prostredí. S ohľadom na tieto faktory sme preto dizajn absolútne prispôsobili podmienkam a vytvorili minimalistickú, ale veľmi príjemnú štruktúru. Tá je individuálne prispôsobená konkrétnej soli a to nie len farbou, ale aj vzorom.

Moderné a hravé prevedenie

Väčšina obalov technických solí určených na úpravu ciest či dezinfekciu vody v bazénoch býva dizajnovo zanedbaná. My sme sa však rozhodli spraviť zo soli Feast sympatický produkt, ktorý zákazníci nebudú musieť schovávať v rohoch pivníc.

Jednotná dizajnová línia

Vhodným prepojením spoločných prvkov (umiestnenia názvu, loga či dôležitých upozornení v piktogramoch) sme vytvorili jednotnú dizajnovú líniu naprieč celým produktovým radom a zadefinovali moderný vzhľad produktov FEAST.

Máte záujem o naše služby?

Ahojte Hrdinovia,
volám sa
a potrebujem
. Na celú parádu mám
. Najjednoduchšie ma zastihnete emailom na
alebo na čísle
.
PS: O agentúre som sa dozvedel
a už teraz sa teším na