01

Zadanie

Vytvoriť dizajn webstránky, mobilnej aplikácie a produktového katalógu. Naprogramovať webstránku s dôrazom na prehľadnosť a zrozumiteľnosť informácií o skupine PPC Insulators a ich produktoch. Zohľadniť najmä rýchlosť načítania webu, dostupnosť informácií a moderný dizajn, ako atribúty rozhodujúce pri komunikácii s cieľovou skupinou - B2B partneri a technicky zameraní návštevníci.

02

Riešenie

Kvalita, technológie a dlhoročné skúsenosti. V súlade týchto troch charakteristických atribútov sme vytvorili moderný a technicky prepracovaný web, ktorý prostredníctvom interaktívnych prvkov angažuje každého, kto si web prezerá. Atraktívny dizajn ladený v korporátnych farbách spolu s logickou a prehľadnou architektúrou webu vyhovie potrebám každého návštevníka.

Dizajn a vizuálne prvky

Spoločnosť PPC Insulators mala pri začiatku našej spolupráce definovaný strohý dizajn manuál, ktorý bolo potrebné rozšíriť o konkrétne vizuálne prvky a ich aplikáciu. Pre potreby dizajnu webstránky, aplikácie a katalógu sme preto definovali niekoľko dizajnových častí, ktoré sme následne využili pri všetkých realizovaných aktivitách. Zároveň sme tak klientovi poskytli rozšírený podklad pre budovanie vizuálnej stránky značky a ostatných marketingových materiálov.

Dizajn webstránky

Súlad korporátnych farieb, imidžových fotografií a nerušivých animácií prináša plnohodnotný zážitok, ktorý rozpovie pútavý príbeh jedného z najväčších svetových výrobcov porcelánových inzulátorov. Logická štruktúra a následnosť konkrétnych sekcií umožňuje plynulý pohyb používateľa a poskytuje dostatočnú zrozumiteľnosť celého obsahu.

Štruktúra webstránky

Okrem štandardných podstránok akými sú homepage a kontakt sme navrhli aj interaktívne prevedenie podstránky Výstavy, v ktorej má návštevník možnosť pozrieť si dátum a miesto konania výstavy spolu s možnosťou presmerovania na oficiálnu stránku podujatia. Pre zvýraznenie konkrétnych podujatí sme zaviedli možnosť dynamicky odprezentovať vybrané výstavy aj na úvodnej stránke a to za predpokladu splnenia podmienky, že je dátum konania podujatia menej ako jeden mesiac. Stránka je pripravená na implementáciu rôznych jazykov a prispôsobená pre plné spravovanie klientom.

Icon set

Pre jednoduchý pohyb používateľa na webe a v aplikácii sme využili atraktívne ikonky ladené v dvojfarebnej kombinácii modrej a žltej. Používateľ aplikácie i webu tak dokáže okamžite identifikovať jednotnú dizajnovú líniu oboch rozhraní a spojiť si ich so značkou PPC Insulators.

Aplikácia

Dynamika trhu sa v súčasnosti naplno prejavuje aj v odvetviach, v ktorých si to firmy donedávna vôbec nepripúšťali. Ku kormidlám veľkých spoločností sa dostávajú moderní manažéri, ktorí vyžadujú okamžitý prístup k informáciám a reakčný čas na úrovni niekoľkých minút. Aby spoločnosť PPC Insulators dokázala vyhovieť týmto náročným požiadavkám a uspieť v konkurenčnom boji, rozhodla sa vytvoriť mobilnú aplikáciu, vďaka ktorej by si zákazníci mohli pohodlne filtrovať požadované produkty, okamžite si overiť ich dostupnosť a vyžiadať cenovú ponuku. A my sme k tomu s radosťou prispeli našim UI a UX dizajnom.

Produktové katalógy

V segmente B2B je dôraz na štandardné printové materiály, akými sú produktové katalógy alebo firemné brožúry, stále veľmi výrazný. V rámci spolupráce so spoločnosťou PPC Insulators sme preto navrhli a kompletne zalomili aj produktový katalóg, ktorého dizajnové riešenie vychádza z layoutu webstránky a rešpektuje definovaný vizuálny štýl. Vzhľadom na požiadavku využitia dynamických grafických prvkov sme navrhli aj netradičné zalomenie obsahu, ktorý plynule prechádza celým katalógom a nie je obmedzený zlomom strán. Pri tvorbe katalógu sme zabezpečili aj photoshooting výrobného procesu, zamestnancov a finálnych produktov.

Máte záujem o naše služby?

Ahojte Hrdinovia,
volám sa
a potrebujem
. Na celú parádu mám
. Najjednoduchšie ma zastihnete emailom na
alebo na čísle
.
PS: O agentúre som sa dozvedel
a už teraz sa teším na