01

Zadanie

Navrhnúť nosnú myšlienku kampane a marketingovú stratégiu pre estetické centrum na Slovensku. Vytvoriť komplexnú kreatívnu kampaň s dôrazom na oslovenie širokého publika a jednoznačné poslanie spoločnosti Medical MKP.

02

Riešenie

Vytvorili sme kampaň Staň sa tvárou Medical MKP s dôrazom na zasiahnutie čo najväčšej cieľovej skupiny. Sústredili sme sa najmä na ženy vo veku od 30 - 50 rokov. Zvýšili sme tak vizibilitu Medical MKP a odlíšili sme sa od konkurencie.

Kampaňová microsite

Pre estetické centrum Medical MKP sme pripravili pútavú microsite. Jednotným vizuálnym štýlom a farebnosťou sme sa snažili čo najviac priblížiť ženskému "jemnému" svetu. Nežné pohlavie sme zaujali úderným "call to action". Posúďte sami.

Inštinktívna a príťažlivá - nasatvar.sk

Prostredníctvom tejto microsite mali návštevníci k dispozícii všetky informácie o kampani ako napríklad podmienky súťaže a jej priebeh. Dozvedeli sa aj o odmene pre výherkyňu či detailnejšie informácie o estetickom centre Medical MKP. Cieľovú skupinu sme motivovali k vyššej návštevnosti webu prostredníctvom autentických fotografií žien, ktoré sa do súťaže prihlásili.

PPC Kampaň

Tu sme pracovali s jednoznačným insightom - Staň sa tvárou Medical MKP. Komunikovali sme v rámci Google Display Network a Facebooku. Viete, čo prináša presne cielená online kampaň? Skvelé výsledky! Do kampane sa prihlásilo až 700 slovenských žien, ktoré sa túžili Stať tvárou Medical MKP.

OOH kampaň

Jedinečnú a môžeme povedať, že na Slovensku prvú kampaň tohto druhu sme uviedli aj na tradičných nosičoch. Využili sme pritom veľkorozmerné outdoorové plochy na verejných priestranstvách, neprehliadnuteľné citylighy v nitrianskych uliciach či virálne letáky pre zvýšenie povedomia u cieľovej skupiny.

Máte záujem o naše služby?

Ahojte Hrdinovia,
volám sa
a potrebujem
. Na celú parádu mám
. Najjednoduchšie ma zastihnete emailom na
alebo na čísle
.
PS: O agentúre som sa dozvedel
a už teraz sa teším na