01

Zadanie

Navrhnúť redizajn loga a corporate identity pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti zmyslového marketingu. Vytvoriť komplexnú dizajnovú líniu s dôrazom na príjemné farby a jednoznačnú identifikáciu činnosti spoločnosti. Spojiť tri kľúčové elementy (činnosti) firmy - arómu, zvuk a video ako komplexný celok vytvárajúci atmosféru predajného miesta.

02

Riešenie

Pri tvorbe nového loga pre spoločnosť Store Media sme kládli dôraz na výraznú ale príjemnú farebnosť, štýlovú typografiu a geometrické tvary, ktorých prekrytie definuje pozíciu silného hráča vo viacerých oblastiach zmyslového marketingu.

MoodBoard

Atmosféra predajne je častokrát rozhodujúcim prvkom nákupu. Aj keď je ťažké ju úplne zadefinovať, existujú prostriedky, ktorými ju môžeme navodiť. Ide o zrak, čuch a sluch. Tieto tri zložky sú zároveň základnými piliérmi nového loga Store Media.

Logotyp

Logotyp predstavuje absolútny základ brandingu spoločnosti. V prípade loga Store Media ide o kombináciu graficky stvárneného piktogramu so špecifickým, jasne definovaným fontom, čím získava svoj osobitý charakter. Logotyp je základom propagačného štýlu firmy a je identifikovateľný naprieč všetkými vizuálnymi prvkami značky Store Media.

Farebnosť a typografia

Pre zachovanie dizajnovej variability a schopnosti adaptovať logo na rôzne podklady sme využili niekoľko odtieňov farieb základnej a doplnkovej farebnej varianty. Branding Store Media je zložený z energických farieb vzbudzujúcich radosť a pozitívne emócie. Zvolená typografia, kombinácia fontov, rezov a veľkostí písma definuje komunikáciu značky a zachováva jej vizuálnu príťažlivosť.

Corporate identity

Konzistentným štýlom sme zabezpečili značke imidžovú prezentáciu v štandardnej firemnej korešpondencii, osobnej komunikácii aj pri realizácii rôznych eventov.

Dizajn manuál

V rámci návrhu loga a corporate identity sme pre klienta vytvorili aj rozsiahli dizajn manuál, ktorý definuje základné pravidlá, princípy a spôsoby použitia loga Store Media. Poskytuje tiež súhrn štandardov aplikácií loga, písma a farieb pri prezentácii značky, čím dotvára jednotný dizajn a podporuje jednoduchšiu rozpoznateľnosť značky v mysliach zamestnancov, obchodných partnerov, klientov i verejnosti.

Aplikácia loga

Propagácia značky v online a offline prostredí predstavuje dôležitú súčasť marketingu spoločnosti. Aby bola vizuálna identita konzistentná vo všetkých využitých médiách, navrhli sme pre klienta jasné pravidlá, ktoré majú záväzný charakter a sú predpokladom zebezpečenia správneho imidžu značky naprieč všetkými komunikačnými prostriedkami.

Máte záujem o naše služby?

Ahojte Hrdinovia,
volám sa
a potrebujem
. Na celú parádu mám
. Najjednoduchšie ma zastihnete emailom na
alebo na čísle
.
PS: O agentúre som sa dozvedel
a už teraz sa teším na