01

Zadanie

Vytvoriť atraktívny komunikačný koncept pre tému elektromobilita s dôrazom na online prostredie a budovanie povedomia o alternatívnom spôsobe dopravy v regióne CCE.

02

Riešenie

Elektromobilita je inovatívna téma, ktorá primárne propaguje elektrické a hybridné autá ako ekologický spôsob dopravy. Našou úlohou bolo vytvorenie komunikačného konceptu, ktorý by kontinuálne zvyšoval povedomie o "zelenej doprave budúcnosti" a predstavil by elektromobilitu ako nový životný štýl.

Sociálne siete a priamy marketing

Komunikačné aktivity projektu sme orientovali v online prostredí najmä prostredníctvom sociálnych sietí. Využili sme však aj priame oslovenie B2B partnerov prostredníctvom klientskej brožúry, rollupov, zákazníckej karty či newsletteru.

Webstránka

Ťažiskovou platformou komunikácie bola webstránka kdenabijat.sk s atraktívnym obsahom a prepojením na mapu nabíjacích staníc v Európe. Práve tu mohli priaznivci elektromobility aj široká verejnosť získať zaujímavé informácie a novinky z oblasti.

Máte záujem o naše služby?

Ahojte Hrdinovia,
volám sa
a potrebujem
. Na celú parádu mám
. Najjednoduchšie ma zastihnete emailom na
alebo na čísle
.
PS: O agentúre som sa dozvedel
a už teraz sa teším na